Ośrodek szkoleniowy

 • Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna
 • Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna - odnowienie
 • Crude Oil Washing
 • Cumownik
 • Ekspert ADN
 • Eksploatacja chemikaliowców - wyższy
 • Eksploatacja tankowców - wyższy
 • Eksploatacja tankowców, chemikaliowców i gazowców - podstawowy
 • Grupy ochrony statku
 • Inert Gas
 • ITR - odnowienie
 • Medyczny podstawowy IMO 1.13
 • Medyczny podstawowy IMO 1.13 - odnowienie
 • Medyczny wyższy IMO 1.14
 • Oficer ochrony armatora
 • Oficer ochrony obiektów portowych
 • Oficer ochrony statku
 • Opieki Medycznej IMO 1.15
 • Opieki Medycznej IMO 1.15 - odnowienie
 • Podstawowy ochrony ppoż.
 • Podstawowy ochrony ppoż. - odnowienie
 • Ratownik morski
 • Risk Assessment
 • Starszy ratownik morski
 • Starszy sternik motorowodny
 • Statkowy Oficer BHP (Shipboard Safety Officer)
 • Sternik lodzi zrzutowej
 • Szkolenie BHP okresowe Sternik motorowodny
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Wyższy ochrony ppoż.
 • Zintegrowane szkolenie na statki inne niż ro-ro
 • Zintegrowane szkolenie na statki ro-ro