Ośrodek szkoleniowy

  • Analiza przyczyn źródłowych
  • Eksploatacja gazowców - st. wyższego
  • Morskie Zarządzanie Zasobami (Maritime Resource Management)
  • Oficer ochrony statku (Ship Security Officer)
  • Podręczny sprzęt do detekcji gazu - kurs obsługi i remontów
  • Symulator ładunkowy gazowca LPG i LNG