Ośrodek szkoleniowy

  • Kurs bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
  • Kurs członków ochrony statku - SST
  • Kurs elementarnej pomocy medycznej
  • Kurs obsługi żurawi pokładowych bomowych i wysięgnikowych
  • Kurs oficer ochrony statku - SSO
  • Kurs opieki medycznej na statku
  • Kurs pierwszej pomocy medycznej
  • Przewóz ładunków niebezpiecznych - HAZMAT
  • Szkolenie w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest na statku