Ośrodek szkoleniowy

 • - oficera ochrony armatora (CSO)
 • - oficera ochrony obiektu portowego (PSSO)
 • - oficera ochrony statku (SSO)
 • Bezpieczeństwa i testowania atmosfery w przestrzeniach zamkniętych
 • Bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim ro-ro
 • Bezpieczeństwa pasażerów na statku pasażerskim innym niż ro-ro
 • Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
 • Chłodnictwa dla mechaników
 • Dowodzenia siłownią okrętową
 • Dowodzenia w sytuacjach kryzysowych i o zachowaniach ludzkich na statkach pasażerskich innych niż ro-ro
 • Dowodzenia w sytuacjach kryzysowych i o zachowaniach ludzkich na statku pasaż, ro-ro
 • Drugiego oficera mechanika - dla absolwentów wydz. mech.
 • Dydaktyczne dla instruktorów szkoleń na certyfikaty IMO
 • Dydaktyczne dla instruktorów szkoleń na certyfikaty IMO - kurs skrócony
 • ECDIS
 • Eksploatacji systemu gazu obojętnego
 • Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Kapitana żeglugi wielkiej
 • Kierowania tłumem na statku pasaż, ro-ro
 • Kierowania tłumem na statku pasażerskim innym niż statek pasażerski ro-ro
 • Kodeks bezpiecznego zarządzania statkiem i zapobiegania zanieczyszczeniom (ISM Code)
 • Kurs wg Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Obiektów Portowych - ISPS
 • Manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych
 • Mycia ropą
 • Nautycznego dowodzenia statkiem oraz Bridge Team Management
 • Oficera elektroautomatyka okrętowego
 • Oficera mechanika wachtowego
 • Operatora systemu VTS
 • Opieki nad pasażerami w pomieszczeniach hotelowych na statku pasaż, innym niż ro-ro
 • Opieki nad pasażerami w pomieszczeniach hotelowych na statku pasażerskim ro-ro
 • Planowania podróży
 • Podstaw, kurs dynamicznego pozycjonowania statku
 • Podstawowych technik spawania gazowego, elektrycznego i cięcia elektrycznego
 • Przeszkolenia specjalistycznego na chemikaliowiec
 • Przeszkolenia specjalistycznego na chemikaliowiec - st. wyższy
 • Przeszkolenia specjalistycznego na produktowiec - st. wyższy
 • Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu gazów skropl.
 • Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu gazów skropl. - st. wyższy
 • Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu prod. naftowych
 • Przeszkolenia w zakresie ochrony ppoż. - st. podstawowy
 • Przeszkolenia zapoznawczego na statku pasażerskim innym niż statek pasażerski ro-ro
 • Przeszkolenie podstawowe na statku pasażerskim ro-ro
 • Przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)
 • Sprawowania opieki medycznej nad chorym
 • Starszego oficera
 • Starszego oficera - dla absolwentów wydz. naw.
 • Starszego oficera mechanika
 • Symulatora radarowego
 • Udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • w zakresie ochrony ppoż. - st. wyższy
 • Współdziałania kierownictwa statków pasażerskich ze służbami SAR
 • Wykorzystania radaru i ARPA - poziom operacyjny
 • Wykorzystania radaru i ARPA - poziom zarządzania
 • Wysokich napięć
 • Zaawansowany kurs dynamicznego pozycjonowania statku