Ośrodek szkoleniowy

 • Asystent oficera kierującego lądowaniem helikoptera (Helideck Assistant) (HDA)
 • Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna
 • Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna - kurs uaktualniający
 • Bezpieczeństwo żywienia, poziom 2 (HACCP)
 • Budowa i obsługa gaśnic
 • Dochodzenie powypadkowe i minimalizacja ryzyka niebezpieczeństwa (Incident Investigation Et Maritime Risk Management)
 • Dowodzenie mostkiem / siłownią okrętową (Bridge / Engine Room Team Management)
 • Dowodzenie w sytuacjach kryzysowych, zachowania ludzkie, bezpieczeństwo pasażerów i ładunku na statku pasażerskim innym niż ro-ro
 • Dowodzenie w sytuacjach kryzysowych, zachowania ludzkie, bezpieczeństwo pasażerów i ładunku na statku pasażerskim ro-ro
 • Dowodzenie wachtą maszynową (Engine Room Team / Resource Management)
 • Dowodzenie wachtą nawigacyjną (Bridge Team / Resource Management)
 • Eksploatacja zbiornikowców do przewozu chemikaliów - stopień wyższy
 • Eksploatacja zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych - stopień wyższy
 • Eksploatacja zbiornikowców do przewozu produktów naftowych - stopień wyższy
 • Eksploatacja zbiornikowców do przewozu produktów naftowych, chemikaliów i gazów skroplonych - stopień podstawowy
 • Elementarne zasady udzielania pomocy medycznej
 • Elementarne zasady udzielania pomocy medycznej - kurs uaktualniający
 • Ewakuacja z zatopionego śmigłowca - HUET
 • Fotografia podwodna
 • Gospodarka wodami balastowymi (Ballast water management) - kurs z użyciem symulatora ładunkowego
 • Inspekcje (Vetting inspections)
 • ITR - odnowienie
 • Kapitan żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
 • Kierowanie tłumem i opieka nad pasażerami na statku pasażerskim innym niż ro-ro
 • Kierowanie tłumem i opieka nad pasażerami na statku pasażerskim ro-ro
 • Kontrola emisji lotnych związków organicznych (VOC emission control)
 • Kooperacja SAR
 • Kurs cumowania statku do statku w ruchu
 • Kurs manewrowania jako sternik manewrowy
 • Kurs manewrowania w cieśninach tureckich (Bosfor â Dardanelles)
 • Kurs obsługi dźwigów na instalacjach morskiego przemysłu wydobywczego
 • Kurs postępowania w sytuacjach standardowych i awaryjnych (Operational and Emergency Procedures Training)
 • Kurs ratowania z przestrzeni zamkniętych
 • Kurs wejścia do przestrzeni zamkniętych
 • Kurs wysokich napięć (do 24 kV) dla załogi maszynowej (High Voltage (up to 24 kV) safety course to ships engineers personel)
 • Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych (Ship Handling)
 • Mapa elektroniczna ECDIS
 • Master of Yachts 200 Tons Limited (Offshore) PRACTICAL (Power)
 • Master of Yachts 200 Tons Limited (Offshore) PRACTICAL (Sail)
 • Master of Yachts 200 Tons Limited (Offshore) THEORY
 • Master of Yachts 200 Tons Mate (COASTAL) (Power)
 • Master of Yachts 200 Tons Mate (COASTAL) (Sail)
 • Master of Yachts 200 Tons Unlimited (OCEAN)
 • Megayacht Crew Course
 • Mycie zbiorników ropą i system gazu obojętnego (kurs na symulatorze ładunkowym)
 • Młodzieżowy płetwonurek - płetwa 2
 • Młodzieżowy płetwonurek - płetwa Y
 • Nurkowanie głębokie (40 m)
 • Nurkowanie na wrakach
 • Nurkowanie nocne
 • Nurkowanie pod lodem
 • Nurkowanie w jaskiniach
 • Nurkowanie w jeziorach górskich
 • Nurkowanie w suchych skafandrach
 • Nurkowanie w warunkach silnego prądu
 • Nurkowanie z mieszaniną nitrox (system otwarty)
 • Obsługa pomp FRAMO
 • Obsługa silników spalinowych o mocy do 200 kW
 • Ocena i minimalizacja ryzyka (Risk Assessment and Management)
 • Ochrona p-poż helikoptera
 • Ochrona przed wybuchami (Explosion Protection)
 • Ochrona statku przed zagrożeniami (Shore Based Ship Security Team)
 • Oficer bezpieczeństwa (Shipboard Safety Officer)
 • Oficer kierujący lądowaniem helikoptera (Helicopter Landing Oficer) (HLO)
 • Oficer mechanik na statkach o mocy maszyn do 1100 kW
 • Oficer ochrony armatora (Company Security Officer)
 • Oficer ochrony obiektów portowych (Port Facilities Security Officer)
 • Oficer ochrony statku morskiego (Ship Security Officer)
 • Operacje ładunkowe i balastowe na zbiornikowcu do przewozu chemikaliów (kurs z użyciem symulatora ładunkowego)
 • Operacje ładunkowe i balastowe na zbiornikowcu do przewozu gazów skroplonych (kurs z użyciem symulatora ładunkowego)
 • Operacje ładunkowe i balastowe na zbiornikowcu do przewozu ropy naftowej i jej produktów (kurs z użyciem symulatora ładunkowego) (IMO 2.06)
 • Orientacja podwodna na kompas
 • Oszczędzanie energii (Energy Conservation) Ochrona przed korozją Planowanie remontów
 • Pierwsza pomoc na instalacjach morskiego przemysłu wydobywczego
 • Podstawowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w morskim przemyśle wydobywczym (BOSIET)
 • Podstawowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w morskim przemyśle wydobywczym (BOSIET) Region Brazylii
 • Podstawy dowodzenia wachtą nawigacyjną z elementami manewrowania (IMO 1.22)
 • Poziom operacyjny
 • Poziom operacyjny (oficer mechanik wachtowy)
 • Poziom operacyjny (oficer wachtowy)
 • Poziom pomocniczy (marynarz wachtowy)
 • Poziom pomocniczy (motorzysta wachtowy)
 • Poziom pomocniczy (starszy marynarz)
 • Poziom zarządzania
 • Poziom zarządzania (II mechanik) dla absolwentów szkól morskich kształcących się na poziomie zarządzania
 • Poziom zarządzania (II mechanik) dla szkolących się metodą kursową
 • Poziom zarządzania (starszy oficer) dla absolwentów szkól morskich kształcących się na poziomie zarządzania
 • Poziom zarządzania (starszy oficer) dla szkolących się metodą kursową
 • Ppoż. podstawowy - kurs uaktualniający
 • Ppoż. wyższy
 • Praca w atmosferze H2S
 • Przewodnik grupy
 • Przewóz ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)
 • Przygotowanie do egzaminu na odnowienie świadectwa GOC GMDSS
 • Płetwonurek - "Basic diver"
 • Płetwonurek IDA / CMAS "Chief scuba diver" (CSD)
 • Płetwonurek IDA/CMAS "Master scuba diver" (MSD)
 • Płetwonurek IDA/CMAS "Open water diver" (OWD)
 • Ratownictwo płetwonurkowe
 • Samoratowanie i Przetrwanie w wodzie
 • Sprawowanie opieki medycznej nad chorym
 • Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - kurs uaktualniający Ppoż. podstawowy
 • Starszy mechanik na statkach o mocy maszyn 3000 kW i powyżej
 • Starszy Ratownik (szybkie łodzie ratunkowe)
 • Świadectwo dla starszego rybaka rybołówstwa morskiego uprawniające do pełnienia wachty morskiej
 • Świadectwo ogólne operatora GMDSS (GOC)
 • Świadectwo ograniczone operatora GMDSS (ROC)
 • Świadectwo operatora radiotelefonisty VHF (UKF)
 • Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu (SRC)
 • Świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu (LRC)
 • Symulator siłowni okrętowych (zgodne z kursem modelowym IMO 2.07)
 • System zarządzania bezpieczeństwem
 • Szkolenie dydaktyczne dla instruktorów
 • Szkolenie w zakresie obsługi siłowni o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy
 • Szyper I klasy rybołówstwa morskiego
 • Szyper I klasy żeglugi krajowej
 • Szyper II klasy rybołówstwa morskiego
 • Szyper II klasy żeglugi krajowej
 • Tankowanie helikoptera
 • Test kompetencyjny CES 4.1 ITR
 • Udzielanie pierwszej pomocy medycznej
 • Wewnętrzny audytor zarządzania systemem bezpieczeństwa i jakości (Safety â Quality Management System Internal Auditor)
 • Wykorzystanie radaru i ARPA na poziomie operacyjnym
 • Wykorzystanie radaru i ARPA na poziomie zarządzania
 • Yacht Rating Certificate for Deckhands < 3000 gt
 • Zapobieganie rozlewom olejowym (Oil pollution awareness)
 • Zapoznanie z AIS (Automatic Identification System) - kurs z użyciem symulatora mostka nawigacyjnego
 • Zarządzanie ochroną środowiska (Environmental Management Training)
 • Zarządzanie organizacją pracy Komercyjne aspekty eksploatacji statku (CASO)
 • Żegluga w lodach (kurs z użyciem symulatora mostka nawigacyjnego)
 • Znajomość kodu ISM
 • Znajomość OPA 90 (Oil Pollution Act 90)
 • Znajomość przepisów IATA dotyczących transportu ładunków niebezpiecznych
 • Znajomość przepisów IATA dotyczących transportu ładunków niebezpiecznych (Pack/Accept)
 • Znajomość przepisów MARPOL