Ośrodek szkoleniowy

 • Kurs kwalifikacyjny działu maszynowego - oficer elektroautomatyk
 • Kurs kwalifikacyjny działu maszynowego - poziom operacyjny
 • Szkolenie dydaktyczne dla instruktorów
 • Szkolenie na dyplom szypra I klasy
 • Szkolenie na dyplom szypra II klasy
 • Szkolenie na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej
 • Szkolenie na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej
 • Szkolenie na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej
 • Szkolenie na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej
 • Szkolenie na świadectwo ogólne operatora GMDSS - GOC
 • Szkolenie na świadectwo ograniczone operatora GMDSS - ROC
 • Szkolenie oficera ochrony armatora - CSO
 • Szkolenie oficera ochrony obiektów portowych - PFSO
 • Szkolenie oficera ochrony statku - SSO
 • Szkolenie podstawowe operatora VTS dla osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji morskich
 • Szkolenie podstawowe operatora VTS dla osób posiadających odpowiednie kwalifikacje morskie
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa - szkolenie uaktualniające
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej - kurs uaktualniający
 • Szkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Szkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej - kurs uaktualniający
 • Szkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych
 • Szkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych - kurs uaktualniający
 • Szkolenie w zakresie manewrowania statkami na symulatorze manewrowym dla kandydatów na pilotów morskich
 • Szkolenie w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem z elementami manewrowania
 • Szkolenie w zakresie obsługi i wykorzystywania ECDIS
 • Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - stopień podstawowy
 • Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - stopień podstawowy - kurs uaktualniający
 • Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - stopień wyższy
 • Szkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym
 • Szkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym - kurs uaktualniający
 • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Szkolenie w zakresie współpracy ze służbami SAR
 • Szkolenie w zakresie wykorzystania radaru i ARPA - poziom operacyjny
 • Szkolenie w zakresie wykorzystania radaru i ARPA - poziom zarządzania