Przydatne

SELECT wp_posts.ID FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id )LEFT JOIN wp_term_relationships tr ON wp_posts.ID = tr.object_id INNER JOIN wp_term_taxonomy tt ON tt.term_taxonomy_id=tr.term_taxonomy_id INNER JOIN wp_terms t ON t.term_id = tt.term_id WHERE 1=1 AND ( wp_postmeta.meta_key = 'last_name' ) AND wp_posts.post_type = 'doctor' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_postmeta.meta_value COLLATE utf8_polish_ci ASC LIMIT 500, 25
Województwo
  • Biuro
  • Żurkowski Aleksander


   Gdynia
   „Euromedicus” Spółka z o. o.
   ul. Czechosłowacka 3, 81-963
   Tel: 58 660-81-67, 58 660-81-70
  • Życińska Zofia


   Starachowice
   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MED-STAR”
   ul. Radomska 35
   Tel: 41 274 75 80