REGULAMIN FORUM

Serwisu internetowego CREWING.PORTALMORSKI.PL

  1. Użytkownik Forum serwisu internetowego crewing.portalmorski.pl, publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. PortalMorski.pl Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach forum.
  2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
  3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach serwisu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.
  4. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach serwisu przekazów reklamowych dotyczących m.in.: ofert pracy, stron internetowych, forów i innych treści niezwiązanych z wypisanymi wątkami.
  5. Przedsiębiorstwo PortalMorski.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 2, 3 i 4 regulaminu.
  6. Regulamin obowiązuje od: 12.03.2016